Skip to main content

In 1975 begon Lino Hellings als theatermaker bij Dogtroep. In Europa groeide Dogtroep uit tot een bekend gezelschap in locatietheater. Na zeventien jaar verliet ze de groep om als individuele kunstenaar verder te gaan met het maken van kunst voor openbare ruimtes zoals ziekenhuizen, scholen en treinstations. In 2008 besloot ze zich te concentreren op het onderzoeksgedeelte van haar werk en daarom richtte ze PAPA op, een internationaal fotopersbureau. PAPA (deelnemend kunstenaarspersbureau) is nomadisch, heeft geen vast kantoor maar werkt vanuit tijdelijke kantoren in steden over de hele wereld.

In 1975 Lino Hellings took off as a theatre maker in Dogtroep. In Europe Dogtroep grew out to be a well-known company in location based theatre. After seventeen years she left the group to continue working as an individual artist making art for public spaces like hospitals, schools and railway stations. In 2008 she decided to concentrate on the research part of her work and so she founded PAPA, an international photo press agency. PAPA (participating artists’ press agency) is nomadic, it doesn’t have a fixed office but works from temporary offices in cities all over the world.

 

www.linohell.nl