Skip to main content

Stedelijk onderzoek & ruimtelijk ontwerp.

Jutta Hinterleitner is opgeleid als architect, maar werkt vooral aan onderzoek over de toekomst van de stad en de omliggende landelijke gebieden. Met verschillende partijen zoals gemeenten, kennisinstellingen en ontwerpbureaus werkt zij aan ruimtelijke visies, die laten zien hoe stad en land er in de toekomst uit zou kunnen zien. Daarbij zijn de grote opgaven waar we als samenleving voor staan, leidend: de klimaatverandering en de nodige energietransitie, nieuw vormen van mobiliteit maar ook sociale inclusiviteit.

www.juttahinterleitner.nl/