Skip to main content

ASEED Europe (Action for Solidarity Equality Environment & Diversity) wil de structurele oorzaken van milieuproblemen en sociale onrechtvaardigheid aanpakken. Vanuit ons kantoor in de Plantage Doklaan voeren we campagne voor duurzame landbouw en voedselproductie. Je kunt ons uitnodigen voor infostands, lezingen, debate/film/infoavonden over de volgende onderwerpen: klimaat en landbouw, genetische manipulatie in de landbouw, voedselsoevereiniteit en voedelkooperaties, zaadindustrie en patenten, verzet tegen sojaketen en megastallen, of publicaties over deze onderwerpen bestellen. Lees meer over ASEED en onze acties en campagnes op onze websites.