All included

All included is een nieuw initiatief dat strijdt voor vrijheid van
mobiliteit en recht op verblijf voor migranten. In een tijd waarin
globalisering een feit is moet migratie erkend worden als een deel van een
package deal. All included dus. Dit betekent: geen illegaliteit, geen
vreemdelingendetentie en geen gedwongen uitzettingen.

Met het verdwijnen van de nationale grenzen verdwijnt de nationale
identiteit. Iedereen wordt wereldburger en ongeacht afkomst verdient
eenieder gelijke rechten en gelijke kansen. Daarom ook voor migranten
gelijkwaardige ‘all included’ rechten en plichten.

Allincluded.nl strijdt voor een open samenleving middels
buitenparlementaire acties die ingrijpen in het politiek klimaat van
assimilatie, geslotenheid en angst. Middels directe hulp aan
uitgeprocedeerde asielzoekers en andere mensen zonder verblijfsvergunning
worden aanklachten tegen de wantoestanden van de huidige politiek
uitgedragen. Wij willen een bijdrage leveren aan het publieke debat met
alternatieve visies op migratie en globalisering die uitgaat van open
grenzen, solidariteit en eigen initiatief.

info@allincluded.nl
http://www.allincluded.nl
Plantage Doklaan 12
1018 CM Amsterdam
tel 020-3795236